@42tomillion כאמור רובכם יודעים שאני מנהל את כל הנכסים שלי בעצמי ולא משתמש בשום חברת ניהול ולכן הדבר הזה כשלעצמו גרם לי ללמוד לפעמים גם בדרך הקשה- דברים שאני רוצה לשתף אתכם ויכולים בסבירות גבוה מאוד לעזור לכם  לייצר יותר Cash Flow וייצר הכנסה הרבה יותר פסיבית אז תורידו את התוספות ותצטרפו אותן להסכם השכירות שלכם כבר היום!  🤑🤑🤑 #לומדים_עם_טיקטוק #נדלןבארהב #42tomillion ♬ original sound 42tomillion

כאמור רובכם כבר יודעים שאני מנהל את כל הנכסים שלי בעצמי ולא משתמש בשום חברת ניהול ולכן הדבר הזה כשלעצמו גרם לי ללמוד לפעמים גם בדרך הקשה- דברים שאני רוצה לשתף אתכם ויכולים בסבירות גבוה מאוד לעזור לכם  לייצר יותר Cash Flow וייצר הכנסה הרבה יותר פסיבית אז תורידו את התוספות ותצטרפו אותן להסכם השכירות שלכם כבר היום!