מפתחות להשקעה בטוחה

ללא עלויות סמויות

את הכסף שלי אני עושה מנדל״ן ולא מעמלות כמו ״פתיחת תיק״ ״דמי הצלחה״ ״עמלות ניהול״ וכהנה וכהנה אז תיהיו בטוחים כל הסכום נכנס לאקוויטי של הבית נקודה!

למידה אקטיבית

אני מודע לרצון ללמוד תוך כדי השקעה ולכן אני מקים קבוצת וואטסאפ אינטימית לכל פרויקט כך שתוך כדי הפרויקט את\ה תחשף להמון מידע מתהליך קבלת ההחלטות ועד לרמת צבע הברזים במקלחות 

מודל השקעה סולידי

אני משקיע רק באזורי ביקוש, בשכונות ירוקות, ובנכסים שאני מוצא מתחת למחירי השוק – שלושת הפרמטרים האלו מבטיחים השקעה סולידית עם מספר אסטרטגיות יציאה בכל שנה!

ללא עלויות סמויות

את הכסף שלי אני עושה מנדל״ן ולא מעמלות כמו ״פתיחת תיק״ ״דמי הצלחה״ ״עמלות ניהול״ וכהנה וכהנה אז תיהיו בטוחים כל הסכום נכנס לאקוויטי של הבית נקודה!

למידה אקטיבית

אני מודע לרצון ללמוד תוך כדי השקעה ולכן אני מקים קבוצת וואטסאפ אינטימית לכל פרויקט כך שתוך כדי הפרויקט את\ה תחשף להמון מידע מתהליך קבלת ההחלטות ועד לרמת צבע הברזים במקלחות 

מודל השקעה סולידי

אני משקיע רק באזורי ביקוש, בשכונות ירוקות, ובנכסים שאני מוצא מתחת למחירי השוק – שלושת הפרמטרים האלו מבטיחים השקעה סולידית עם מספר אסטרטגיות יציאה בכל שנה!

מספרים

$221,000

Purchase price

$221,000

Rehab Cost and Holding Cost Costs

$221,000

Closing Cost

$221,000

Total Cost

$221,000

ARV / Appraised Value

$221,000

Rent

$221,000

NOI

$221,000

%BMV

$221,000

Gross Yield

$221,000

Cap Rate

Buy & Hold

Strategy